• Nguyễn Đạt Tranh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976214728
  • Email:
   nguyendattranhc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   Phamthiloanc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lethihuongc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Trần Thị	Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranthihieuc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Tạ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tathithuyc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Phùng Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phungthinuc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenthiquyc2atlt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenthicucc2atlt@bacninh.edu.vn
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 15
Tháng 01 : 534
Tháng trước : 953
Năm 2020 : 534
Năm trước : 6.022
Tổng số : 6.556